Անձնակազմ

Տնօրեն Եղյան Աննա

Աննա Գագիկի Եղյանը ծնվել է 1981թ-ի օգոստոսի 1-ին Երևանում:

1997-2001թթ. - ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ (բակալավրի աստիճան):

2001-2003 թթ. - ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ (մագիստրոսի աստիճան):

2003 թ.–ից ի վեր ՀԱՃՇՀ-ում որպես դասախոս (ասիստենտ)

2010-2015 թթ. – Խ. ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀՊՄՀ (ասպիրանտուրա)

2017 թ.–ի սեպտեմբերից ի վեր Երևանի Ստ. Շահումյանի անվան հ1 հիմնական դպրոցի տնօրեն:

2010-2015 թթ. – Խ. ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀՊՄՀ (ասպիրանտուրա)