Հայտարարություններ

Հայտարարություն 15.05.2024թ.


Մրցույթ՝ «Երևանի հ1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Կենսաբանություն» (8 դասաժամ) Անգլերեն (2 դասաժամ), ֆիզկուլտուրա (19 դասաժամ), ուսուցչի թափուր տեղերի համար


Հայտարարվում է մրցույթ՝ Երևանի <<Ստ. Շահումյանի անվան հ1 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի Անգլերեն (2 դասաժամ), ֆիզկուլտուրա (19 դասաժամ), կենսաբանություն (8 դասաժամ) ուսուցչի թափուր տեղի համար:Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով՝ թեստավորման և հարցազրույցի: Թեստավորման փուլն անցկացվում է՝ ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ մշակած հարցաշարի: Հարցազրույցիփուլի հարցաշարը կազմում է հաստատությունը և յուրաքանչյուր մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացնում առանձին:
1.Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել՝
- դիմում (ձև 1) մեկ լուսանկար 3X4 չափի
- բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ ( դիպլոմ)
-անձը հաստատող փաստաթուղթ
- <<Հանրակրթության մասին>> ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան՝ աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք աշխատավայրից և աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում)
- ինքնակենսագրություն (Ձև 5)
-այլ պետությունների քաղաքացիները՝ ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ
- ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները՝ նաև զինվորական գրքույկ
- հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչում ը հավաստող փաստաթղթեր (առկայության դեպքում)
- որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում ՝ հավաստող փաստաթուղթ:
Տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը փաստաթղթերի բնօրինակները համեմատում է պատճենների հետ և բնօրինակները վերադարձնում: Եթե ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ կամ առկա են թերություններ, մասնակիցը կարող է մինչև փաստաթղթերի ընդունման ժամկետի ավարտը վերցնել և համալրել դրանք:
Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից` 2024թ․-ի ապրիլի 30-ից մինչև մայիսի 15-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 9:00-ից 14:00-ը, բացի շաբաթ, կիրակի և այլ ոչ աշխատանքային օրերից:
Մրցույթը տեղի կունենա 2024 թ. մայիսի 16-ին` ժամը 13:30-ին, Երևանի Ստ. Շահումյանի անվան հ.1 հիմնական դպրոցում, հասցեն՝ ք. Երևան, Մաշտոցի պողոտա 33: Տեղեկությունների համար զանգահարել՝ (010) 53-32-23 հեռախոսահամարով:

Հայտարարություն 14.02.2024թ.


Մրցույթ՝ «Երևանի հ1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Կենսաբանություն» (8 դասաժամ) Անգլերեն (10 դասաժամ), ֆիզկուլտուրա (19 դասաժամ), ուսուցչի թափուր տեղերի համար


Հայտարարվում է մրցույթ՝ Երևանի <<Ստ. Շահումյանի անվան հ1 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի Անգլերեն (10 դասաժամ), ֆիզկուլտուրա (19 դասաժամ), կենսաբանություն (8 դասաժամ) ուսուցչի թափուր տեղի համար:Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով՝ թեստավորման և հարցազրույցի: Թեստավորման փուլն անցկացվում է՝ ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ մշակած հարցաշարի: Հարցազրույցիփուլի հարցաշարը կազմում է հաստատությունը և յուրաքանչյուր մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացնում առանձին:
1.Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել՝
- դիմում (ձև 1) մեկ լուսանկար 3X4 չափի
- բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ ( դիպլոմ)
-անձը հաստատող փաստաթուղթ
- <<Հանրակրթության մասին>> ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան՝ աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք աշխատավայրից և աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում)
- ինքնակենսագրություն (Ձև 5)
-այլ պետությունների քաղաքացիները՝ ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ
- ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները՝ նաև զինվորական գրքույկ
- հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչում ը հավաստող փաստաթղթեր (առկայության դեպքում)
- որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում ՝ հավաստող փաստաթուղթ:
Տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը փաստաթղթերի բնօրինակները համեմատում է պատճենների հետ և բնօրինակները վերադարձնում: Եթե ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ կամ առկա են թերություններ, մասնակիցը կարող է մինչև փաստաթղթերի ընդունման ժամկետի ավարտը վերցնել և համալրել դրանք:
Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից` փետրվարի 14-ից մինչև 2024թ․-ի փետրվարի 27-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 9:00-ից 14:00-ը, բացի շաբաթ, կիրակի և այլ ոչ աշխատանքային օրերից:
Մրցույթը տեղի կունենա 2024 թ. փետրվարի 29-ին` ժամը 13:00-ին, Երևանի Ստ. Շահումյանի անվան հ.1 հիմնական դպրոցում, հասցեն՝ ք. Երևան, Մաշտոցի պողոտա 33: Տեղեկությունների համար զանգահարել՝ (010) 53-32-23 հեռախոսահամարով:Հայտարարություն 28.11.2023


Մրցույթ՝ «Երևանի հ1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի քիմիա (6 դասաժամ),ֆիզկուլտուրա (16 դասաժամ), անգլերեն (10 դասաժամ), ինֆորմատիկա (6 դասաժամ), տեխնոլոգիա (4դասաժամ) ուսուցչի թափուր տեղ/երի համար


Հայտարարվում է մրցույթ՝ Երևանի <<Ստ. Շահումյանի անվան հ1 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի քիմիա (7 դասաժամ), ինֆորմատիկայի (4 դասաժամ) ուսուցչի թափուր տեղի համար: Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով՝ թեստավորման և հարցազրույցի: Թեստավորման փուլն անցկացվում է՝ ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ մշակած հարցաշարի: Հարցազրույցիփուլի հարցաշարը կազմում է հաստատությունը և յուրաքանչյուր մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացնում առանձին:
1.Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել՝
- դիմում (ձև 1) մեկ լուսանկար 3X4 չափի
- բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ ( դիպլոմ)
-անձը հաստատող փաստաթուղթ
- <<Հանրակրթության մասին>> ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան՝ աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք աշխատավայրից և աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում)
- ինքնակենսագրություն (Ձև 5)
-այլ պետությունների քաղաքացիները՝ ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ
- ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները՝ նաև զինվորական գրքույկ
- հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչում ը հավաստող փաստաթղթեր (առկայության դեպքում)
- որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում ՝ հավաստող փաստաթուղթ:
Տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը փաստաթղթերի բնօրինակները համեմատում է պատճենների հետ և բնօրինակները վերադարձնում: Եթե ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ կամ առկա են թերություններ, մասնակիցը կարող է մինչև փաստաթղթերի ընդունման ժամկետի ավարտը վերցնել և համալրել դրանք:
Փաստաթղթերն ընդունվում 2023 թվականի նոյեմբերի 28-ից մինչև դեկտեմբերի 11-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի շաբաթ, կիրակի և այլ ոչ աշխատանքային օրերից:
Մրցույթը տեղի կունենա 2023 թ. դեկտեմբերի 14-ին` ժամը 13։30-ին, Երևանի Ստ. Շահումյանի անվան հ.1 հիմնական դպրոցում, հասցեն՝ ք. Երևան, Մաշտոցի պողոտա 33: Տեղեկությունների համար զանգահարել՝ (010) 53-32-23 հեռախոսահամարով:Հայտարարություն 12.09.2023թ․


Մրցույթ՝ «Երևանի հ1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի քիմիա( 6 դասաժամ) տեխնոլոգիա (4 դասաժամ), ինֆորմատիկա (6 դասաժամ), մաթեմատիկա (10 դասաժամ), ուսուցչի թափուր տեղ/երի համար


Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով՝ թեստավորման և հարցազրույցի: Թեստավորման փուլն անցկացվում է՝ ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ մշակած հարցաշարի:
Հարցազրույցի փուլի հարցաշարը կազմում է հաստատությունը և յուրաքանչյուր մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացնում առանձին:
Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել
` - դիմում (ձև 1),
- 1 լուսանկար 3x4 չափի,
- բարձրագույն կրթությունը հաստատող փաստաթուղթ (դիպլոմ),
- անձը հաստատող փաստաթուղթ,
- «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան՝ աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք աշխատավայրից և աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում),
- ինքնակենսագրություն (ձև 5),
- այլ պետությունների քաղաքացիները՝ ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ,
- ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները՝ նաև զինվորական գրքույկ,
- հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող փաստաթղթեր (առկայության դեպքում),
- որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում՝ հավաստող փաստաթուղթ:
Տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը փաստաթղթերի բնօրինակները համեմատում է պատճենների հետ և բնօրինակները վերադարձնում:
Եթե ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ կամ առկա են թերություններ, մասնակիցը կարող է մինչև փաստաթղթերի ընդունման ժամկետի ավարտը վերացնել և համալրել դրանք:
Փաստաթղթերն ընդունվում են 2023 թվականի Սեպտեմբերի 12-ից մինչև 2023 թվականի սեպտեմբերի 26-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի շաբաթ, կիրակի և ոչ աշխատանքային այլ օրերից:
Մրցույթը տեղի կունենա 2023 թ. Սեպտեմբերի 28-ին` ժամը 13:00-ին, հ 1 հիմնական դպրոցում, հասցե՝ Մաշտոց 33 :
Տեղեկությունների համար զանգահարել 010 53 32 23 հեռախոսահամարով:

Հայտարարություն 04.09.2023թ.


Մրցույթ՝ «Երևանի հ1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի Անգլերեն (10 դասաժամ), ֆիզկուլտուրա (16 դասաժամ) ուսուցչի թափուր տեղերի համար


Հայտարարվում է մրցույթ՝ Երևանի <<Ստ. Շահումյանի անվան հ1 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի Անգլերեն (10 դասաժամ), ֆիզկուլտուրա (16 դասաժամ) ուսուցչի թափուր տեղի համար:Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով՝ թեստավորման և հարցազրույցի: Թեստավորման փուլն անցկացվում է՝ ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ մշակած հարցաշարի: Հարցազրույցիփուլի հարցաշարը կազմում է հաստատությունը և յուրաքանչյուր մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացնում առանձին:
1.Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել՝
- դիմում (ձև 1) մեկ լուսանկար 3X4 չափի
- բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ ( դիպլոմ)
-անձը հաստատող փաստաթուղթ
- <<Հանրակրթության մասին>> ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան՝ աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք աշխատավայրից և աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում)
- ինքնակենսագրություն (Ձև 5)
-այլ պետությունների քաղաքացիները՝ ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ
- ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները՝ նաև զինվորական գրքույկ
- հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչում ը հավաստող փաստաթղթեր (առկայության դեպքում)
- որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում ՝ հավաստող փաստաթուղթ:
Տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը փաստաթղթերի բնօրինակները համեմատում է պատճենների հետ և բնօրինակները վերադարձնում: Եթե ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ կամ առկա են թերություններ, մասնակիցը կարող է մինչև փաստաթղթերի ընդունման ժամկետի ավարտը վերցնել և համալրել դրանք:
Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից` սեպտեմբերի 4-ից մինչև 2023թ․-ի սեպտեմբերի 15-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի շաբաթ, կիրակի և այլ ոչ աշխատանքային օրերից:
Մրցույթը տեղի կունենա 2023 թ. սեպտեմբերի 20-ին` ժամը 13:00-ին, Երևանի Ստ. Շահումյանի անվան հ.1 հիմնական դպրոցում, հասցեն՝ ք. Երևան, Մաշտոցի պողոտա 33: Տեղեկությունների համար զանգահարել՝ (010) 53-32-23 հեռախոսահամարով:
Հայտարարվում է մրցույթ՝ Երևանի <<Ստ. Շահումյանի անվան հ1 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի քիմիա (6 դասաժամ), ինֆորմատիկայի (6.5 դասաժամ), տեխնոլոգիա (6 դասաժամ՝ 3 աղջիկ, 3 տղա), դասվար (14դասաժամ), մաթեմատիկա (10 դասաժամ) ուսուցչի թափուր տեղի համար:Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով՝ թեստավորման և հարցազրույցի: Թեստավորման փուլն անցկացվում է՝ ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ մշակած հարցաշարի: Հարցազրույցիփուլի հարցաշարը կազմում է հաստատությունը և յուրաքանչյուր մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացնում առանձին:
1.Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել՝
- դիմում (ձև 1) մեկ լուսանկար 3X4 չափի
- բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ ( դիպլոմ)
-անձը հաստատող փաստաթուղթ
- <<Հանրակրթության մասին>> ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան՝ աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք աշխատավայրից և աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում)
- ինքնակենսագրություն (Ձև 5)
-այլ պետությունների քաղաքացիները՝ ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ
- ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները՝ նաև զինվորական գրքույկ
- հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչում ը հավաստող փաստաթղթեր (առկայության դեպքում)
- որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում ՝ հավաստող փաստաթուղթ:
Տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը փաստաթղթերի բնօրինակները համեմատում է պատճենների հետ և բնօրինակները վերադարձնում: Եթե ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ կամ առկա են թերություններ, մասնակիցը կարող է մինչև փաստաթղթերի ընդունման ժամկետի ավարտը վերցնել և համալրել դրանք:
Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից` մայիսի 15-ից մինչև մայիսի 26-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի շաբաթ, կիրակի և այլ ոչ աշխատանքային օրերից:
Մրցույթը տեղի կունենա 2023 թ. սեպտեմբերի 8-ին` ժամը 13:00-ին, Երևանի Ստ. Շահումյանի անվան հ.1 հիմնական դպրոցում, հասցեն՝ ք. Երևան, Մաշտոցի պողոտա 33: Տեղեկությունների համար զանգահարել՝ (010) 53-32-23 հեռախոսահամարով:-->

Հայտարարություն 23.08.2023թ.


Մրցույթ՝ «Երևանի հ1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի քիմիա (6 դասաժամ), ֆիզկուլտուրա (4 դասաժամ), տեխնոլոգիա (6 դասաժամ՝ 3 աղջիկ, 3 տղա), դասվար (14դասաժամ), մաթեմատիկա (10 դասաժամ) ինֆորմատիկա (6.5դասաժամ) ուսուցչի թափուր տեղերի համար


Հայտարարվում է մրցույթ՝ Երևանի <<Ստ. Շահումյանի անվան հ1 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի քիմիա (6 դասաժամ), ինֆորմատիկայի (6.5 դասաժամ), տեխնոլոգիա (6 դասաժամ՝ 3 աղջիկ, 3 տղա), դասվար (14դասաժամ), մաթեմատիկա (10 դասաժամ) ուսուցչի թափուր տեղի համար:Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով՝ թեստավորման և հարցազրույցի: Թեստավորման փուլն անցկացվում է՝ ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ մշակած հարցաշարի: Հարցազրույցիփուլի հարցաշարը կազմում է հաստատությունը և յուրաքանչյուր մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացնում առանձին:
1.Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել՝
- դիմում (ձև 1) մեկ լուսանկար 3X4 չափի
- բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ ( դիպլոմ)
-անձը հաստատող փաստաթուղթ
- <<Հանրակրթության մասին>> ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան՝ աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք աշխատավայրից և աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում)
- ինքնակենսագրություն (Ձև 5)
-այլ պետությունների քաղաքացիները՝ ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ
- ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները՝ նաև զինվորական գրքույկ
- հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչում ը հավաստող փաստաթղթեր (առկայության դեպքում)
- որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում ՝ հավաստող փաստաթուղթ:
Տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը փաստաթղթերի բնօրինակները համեմատում է պատճենների հետ և բնօրինակները վերադարձնում: Եթե ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ կամ առկա են թերություններ, մասնակիցը կարող է մինչև փաստաթղթերի ընդունման ժամկետի ավարտը վերցնել և համալրել դրանք:
Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից` մայիսի 15-ից մինչև մայիսի 26-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի շաբաթ, կիրակի և այլ ոչ աշխատանքային օրերից:
Մրցույթը տեղի կունենա 2023 թ. սեպտեմբերի 8-ին` ժամը 13:00-ին, Երևանի Ստ. Շահումյանի անվան հ.1 հիմնական դպրոցում, հասցեն՝ ք. Երևան, Մաշտոցի պողոտա 33: Տեղեկությունների համար զանգահարել՝ (010) 53-32-23 հեռախոսահամարով:
Հայտարարություն 15.05.2023թ.


Մրցույթ՝ «Երևանի հ1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի քիմիա (5 դասաժամ), ֆիզկուլտուրա (4 դասաժամ), ինֆորմատիկա (4դասաժամ) ուսուցչի թափուր տեղերի համար


Հայտարարվում է մրցույթ՝ Երևանի <<Ստ. Շահումյանի անվան հ1 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի քիմիա (5 դասաժամ), ինֆորմատիկայի (4 դասաժամ) ուսուցչի թափուր տեղի համար:Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով՝ թեստավորման և հարցազրույցի: Թեստավորման փուլն անցկացվում է՝ ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ մշակած հարցաշարի: Հարցազրույցիփուլի հարցաշարը կազմում է հաստատությունը և յուրաքանչյուր մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացնում առանձին:
1.Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել՝
- դիմում (ձև 1) մեկ լուսանկար 3X4 չափի
- բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ ( դիպլոմ)
-անձը հաստատող փաստաթուղթ
- <<Հանրակրթության մասին>> ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան՝ աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք աշխատավայրից և աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում)
- ինքնակենսագրություն (Ձև 5)
-այլ պետությունների քաղաքացիները՝ ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ
- ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները՝ նաև զինվորական գրքույկ
- հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչում ը հավաստող փաստաթղթեր (առկայության դեպքում)
- որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում ՝ հավաստող փաստաթուղթ:
Տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը փաստաթղթերի բնօրինակները համեմատում է պատճենների հետ և բնօրինակները վերադարձնում: Եթե ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ կամ առկա են թերություններ, մասնակիցը կարող է մինչև փաստաթղթերի ընդունման ժամկետի ավարտը վերցնել և համալրել դրանք:
Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից` մայիսի 15-ից մինչև մայիսի 26-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի շաբաթ, կիրակի և այլ ոչ աշխատանքային օրերից:
Մրցույթը տեղի կունենա 2023 թ. մայիսի 31-ին` ժամը 13:00-ին, Երևանի Ստ. Շահումյանի անվան հ.1 հիմնական դպրոցում, հասցեն՝ ք. Երևան, Մաշտոցի պողոտա 33: Տեղեկությունների համար զանգահարել՝ (010) 53-32-23 հեռախոսահամարով:Ծնողական ժողովի արձանագրություններ

Հայտարարություն


Մրցույթ՝ «Երևանի հ1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մաթեմատիկա (10 դասաժամ), տեխնոլոգիա (4 դասաժամ) ուսուցչի թափուր տեղ/երի համար


Հայտարարվում է մրցույթ՝ Երևանի <<Ստ. Շահումյանի անվան հ1 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի մաթեմատիկա (10 դասաժամ), տեխնոլոգիա (4 դասաժամ) ուսուցչի թափուր տեղի համար:Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով՝ թեստավորման և հարցազրույցի: Թեստավորման փուլն անցկացվում է՝ ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ մշակած հարցաշարի: Հարցազրույցիփուլի հարցաշարը կազմում է հաստատությունը և յուրաքանչյուր մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացնում առանձին:
1.Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել՝
- դիմում (ձև 1) մեկ լուսանկար 3X4 չափի
- բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ ( դիպլոմ)
-անձը հաստատող փաստաթուղթ
- <<Հանրակրթության մասին>> ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան՝ աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք աշխատավայրից և աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում)
- ինքնակենսագրություն (Ձև 5)
-այլ պետությունների քաղաքացիները՝ ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ
- ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները՝ նաև զինվորական գրքույկ
- հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչում ը հավաստող փաստաթղթեր (առկայության դեպքում)
- որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում ՝ հավաստող փաստաթուղթ:
Տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը փաստաթղթերի բնօրինակները համեմատում է պատճենների հետ և բնօրինակները վերադարձնում: Եթե ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ կամ առկա են թերություններ, մասնակիցը կարող է մինչև փաստաթղթերի ընդունման ժամկետի ավարտը վերցնել և համալրել դրանք:
Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից` 2023 թվականի հունվարի 19-ից մինչև փետրվարի 1-ը, ամեն օր՝ ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի շաբաթ, կիրակի և այլ ոչ աշխատանքային օրերից:
Մրցույթը տեղի կունենա 2023 թ. փետրվարի 6-ին` ժամը 14:00-ին, Երևանի Ստ. Շահումյանի անվան հ.1 հիմնական դպրոցում, հասցեն՝ ք. Երևան, Մաշտոցի պողոտա 33: Տեղեկությունների համար զանգահարել՝ (010) 53-32-23 հեռախոսահամարով:Հայտարարություն


Մրցույթ՝ «Երևանի հ1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի քիմիա (7 դասաժամ),ֆիզկուլտուրա (4դասաժամ) ուսուցչի թափուր տեղ/երի համար


Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով՝ թեստավորման և հարցազրույցի: Թեստավորման փուլն անցկացվում է՝ ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ մշակած հարցաշարի: Հարցազրույցի փուլի հարցաշարը կազմում է հաստատությունը և յուրաքանչյուր մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացնում առանձին: Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել`
- դիմում (ձև 1), - 1 լուսանկար 3x4 չափի,
- բարձրագույն կրթությունը հաստատող փաստաթուղթ (դիպլոմ),
- անձը հաստատող փաստաթուղթ,
- «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան՝ աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք աշխատավայրից և աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում),
- ինքնակենսագրություն (ձև 5),
- այլ պետությունների քաղաքացիները՝ ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ,
- ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները՝ նաև զինվորական գրքույկ,
- հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող փաստաթղթեր (առկայության դեպքում),
- որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում՝ հավաստող փաստաթուղթ:
Տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը փաստաթղթերի բնօրինակները համեմատում է պատճենների հետ և բնօրինակները վերադարձնում: Եթե ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ կամ առկա են թերություններ, մասնակիցը կարող է մինչև փաստաթղթերի ընդունման ժամկետի ավարտը վերացնել և համալրել դրանք:
Փաստաթղթերն ընդունվում են 2022թվականի դեկտեմբերի 30-ից մինչև 2023 թվականի հունվարի 16-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի շաբաթ, կիրակի և ոչ աշխատանքային այլ օրերից:
Մրցույթը տեղի կունենա 2023 թ. հունվարի 17-ին` ժամը 14:00-ին, հ 1 հիմնական դպրոցում, հասցե՝ Մաշտոց 33 : Տեղեկությունների համար զանգահարել 010 53 32 23 հեռախոսահամարով:
Հայտարարություն


Մրցույթ՝ «Երևանի հ1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի քիմիա (7 դասաժամ),ֆիզկուլտուրա (14 դասաժամ), ինֆորմատիկա (4դասաժամ) ուսուցչի թափուր տեղ/երի համար


Հայտարարվում է մրցույթ՝ Երևանի <<Ստ. Շահումյանի անվան հ1 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի քիմիա (7 դասաժամ), ինֆորմատիկայի (4 դասաժամ) ուսուցչի թափուր տեղի համար:Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով՝ թեստավորման և հարցազրույցի: Թեստավորման փուլն անցկացվում է՝ ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ մշակած հարցաշարի: Հարցազրույցիփուլի հարցաշարը կազմում է հաստատությունը և յուրաքանչյուր մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացնում առանձին:
1.Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել՝
- դիմում (ձև 1) մեկ լուսանկար 3X4 չափի
- բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ ( դիպլոմ)
-անձը հաստատող փաստաթուղթ
- <<Հանրակրթության մասին>> ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան՝ աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք աշխատավայրից և աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում)
- ինքնակենսագրություն (Ձև 5)
-այլ պետությունների քաղաքացիները՝ ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ
- ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները՝ նաև զինվորական գրքույկ
- հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչում ը հավաստող փաստաթղթեր (առկայության դեպքում)
- որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում ՝ հավաստող փաստաթուղթ:
Տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը փաստաթղթերի բնօրինակները համեմատում է պատճենների հետ և բնօրինակները վերադարձնում: Եթե ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ կամ առկա են թերություններ, մասնակիցը կարող է մինչև փաստաթղթերի ընդունման ժամկետի ավարտը վերցնել և համալրել դրանք:
Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից` դեկտեմբերի 13-ից մինչև դեկտեմբերի 26-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի շաբաթ, կիրակի և այլ ոչ աշխատանքային օրերից:
Մրցույթը տեղի կունենա 2022 թ. դեկտեմբերի 27-ին` ժամը 14:00-ին, Երևանի Ստ. Շահումյանի անվան հ.1 հիմնական դպրոցում, հասցեն՝ ք. Երևան, Մաշտոցի պողոտա 33: Տեղեկությունների համար զանգահարել՝ (010) 53-32-23 հեռախոսահամարով:27.10.2022թ. .

-->

Արձանագրություն-Մանկավարժական խորհրդի՝ 14.10.2022թ. .

-->

Արձանագրություն-Ծնողական խորհրդի՝ 14.10.2022թ. .

-->


Հայտարարություն


Հայտարարություն 2022թ. հոկտեմբերի 14-ին՝ ժամը 10։00-ին տեղի կունենա Երևանի Ստ. Շահումյանի անվան հ 1 հիմնական դպրոցի ծնողական խորհրդի նիստ
Օրակարգում՝ Երևանի Ստ. Շահումյանի անվան հ 1 հիմնական դպրոցի տնօրենի հավակնորդի 2022-2027թթ. զարգացման ծրագրի քննարկում ։Հայտարարություն


Հայտարարություն 2022թ. հոկտեմբերի 14-ին ՝ ժամը 14։30-ին տեղի կունենա Երևանի Ստ. Շահումյանի անվան հ 1 հիմնական դպրոցի մանկավարժական խորհրդի նիստ
Օրակարգում՝ Երևանի Ստ. Շահումյանի անվան հ 1 հիմնական դպրոցի տնօրենի հավակնորդի 2022-2027թթ. զարգացման ծրագրի քննարկումԵրևանի Ստ.Շահումյանի անվան հ1 հիմնական դպրոցի տնօրենի թափուր տեղի հավակնորդի զարգացման ծրագիր 11.10.2022

Տնօրենի հավակնորդ՝ Աննա Գագիկի Եղյան-->

Հայտարարություն


Մրցույթ՝ «Երևանի հ1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի քիմիա (7 դասաժամ),ֆիզկուլտուրա (14 դասաժամ), ինֆորմատիկա (4դասաժամ) ուսուցչի թափուր տեղ/երի համար


Հայտարարվում է մրցույթ՝ Երևանի <<Ստ. Շահումյանի անվան հ1 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի քիմիա (7 դասաժամ), ինֆորմատիկայի (4 դասաժամ) ուսուցչի թափուր տեղի համար:Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով՝ թեստավորման և հարցազրույցի: Թեստավորման փուլն անցկացվում է՝ ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ մշակած հարցաշարի: Հարցազրույցիփուլի հարցաշարը կազմում է հաստատությունը և յուրաքանչյուր մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացնում առանձին:
1.Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել՝
- դիմում (ձև 1) մեկ լուսանկար 3X4 չափի
- բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ ( դիպլոմ)
-անձը հաստատող փաստաթուղթ
- <<Հանրակրթության մասին>> ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան՝ աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք աշխատավայրից և աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում)
- ինքնակենսագրություն (Ձև 5)
-այլ պետությունների քաղաքացիները՝ ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ
- ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները՝ նաև զինվորական գրքույկ
- հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչում ը հավաստող փաստաթղթեր (առկայության դեպքում)
- որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում ՝ հավաստող փաստաթուղթ:
Տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը փաստաթղթերի բնօրինակները համեմատում է պատճենների հետ և բնօրինակները վերադարձնում: Եթե ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ կամ առկա են թերություններ, մասնակիցը կարող է մինչև փաստաթղթերի ընդունման ժամկետի ավարտը վերցնել և համալրել դրանք:
Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից` սեպտեմբերի 26-ից մինչև հոկտեմբերի 7-ը, ամեն օր՝ ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի շաբաթ, կիրակի և այլ ոչ աշխատանքային օրերից:
Մրցույթը տեղի կունենա 2022 թ. Հոկտեմբերի 13-ին` ժամը 14:00-ին, Երևանի Ստ. Շահումյանի անվան հ.1 հիմնական դպրոցում, հասցեն՝ ք. Երևան, Մաշտոցի պողոտա 33: Տեղեկությունների համար զանգահարել՝ (010) 53-32-23 հեռախոսահամարով:Հայտարարություն

Մրցույթի հայտարարություն


«Երևանի Ստ. Շահումյանի անվան հ.1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի


տնօրենի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար
ՀՀ կառավարության 2010 թվականի մարտի 4-ի N 319-Ն որոշմամբ հաստատված՝ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատության տնօրենի ընտրության (նշանակման) կարգի hամաձայն` «Երևանի Ստ. Շահումյանի անվան հ.1 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ» -ի կառավարման խորհուրդը հայտարարում է մրցույթ՝ հաստատության տնօրենի պաշտոնի թափուր տեղն զբաղեցնելու համար:
1. Հաստատության տնօրենի պաշտոնի համար անցկացվող մրցույթին մասնակցելու պարտադիր պայմաններն են՝
1) ՀՀ քաղաքացիությունը.
2) ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքը (հավաստագիր):
2. Մրցույթին մասնակցելու համար հավակնորդը ներկայացնում է`
1) դիմում` հաստատության խորհրդի նախագահի անունով.
2) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճենը.
3) հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագրի պատճենը.
4) տվյալ հաստատության զարգացման ծրագիրը թղթային և էլեկտրոնային տարբերակներով.
5) ինքնակենսագրություն:
Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ:

Փաստաթղթերն ընդունվում են

«Երևանի Ստ. Շահումյանի անվան հ.1 հիմնական դպրոց » ՊՈԱԿ –ում 2022 թվականի սեպտեմբերի 22-ից մինչև ս/թ հոկտեմբերիի 12-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 10։00-ից մինչև ժամը 15։00, բացի հանգստյան (շաբաթ, կիրակի) և օրենքով սահմանված ոչ աշխատանքային` տոնական և հիշատակի օրերից:
Մրցույթը տեղի կունենա 2022 թվականի հոկտեմբերի 26 -ին՝ ժամը 14։30-ին,
«Երևանի Ստ. Շահումյանի անվան հ.1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ում,
Ք. Երևան Մաշտոցի 33
Տեղեկությունների համար դիմել Հասմիկ Համլետի Շամամյանին
Հեռախոս՝ 010-53-32-23 ,098-24-31-30
Էլ. hասցե` shahumyandproc1@mail.ruՀայտարարություն


Մրցույթ՝ «Երևանի հ1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի քիմիա (7 դասաժամ), ինֆորմատիկա (4դասաժամ) ուսուցչի թափուր տեղ/երի համար


Հայտարարվում է մրցույթ՝ Երևանի <<Ստ. Շահումյանի անվան հ1 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի քիմիա (7 դասաժամ), ինֆորմատիկայի (4 դասաժամ) ուսուցչի թափուր տեղի համար:Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով՝ թեստավորման և հարցազրույցի: Թեստավորման փուլն անցկացվում է՝ ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ մշակած հարցաշարի: Հարցազրույցիփուլի հարցաշարը կազմում է հաստատությունը և յուրաքանչյուր մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացնում առանձին:
1.Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել՝
- դիմում (ձև 1) մեկ լուսանկար 3X4 չափի
- բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ ( դիպլոմ)
-անձը հաստատող փաստաթուղթ
- <<Հանրակրթության մասին>> ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան՝ աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք աշխատավայրից և աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում)
- ինքնակենսագրություն (Ձև 5)
-այլ պետությունների քաղաքացիները՝ ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ
- ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները՝ նաև զինվորական գրքույկ
- հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչում ը հավաստող փաստաթղթեր (առկայության դեպքում)
- որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում ՝ հավաստող փաստաթուղթ:
Տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը փաստաթղթերի բնօրինակները համեմատում է պատճենների հետ և բնօրինակները վերադարձնում: Եթե ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ կամ առկա են թերություններ, մասնակիցը կարող է մինչև փաստաթղթերի ընդունման ժամկետի ավարտը վերցնել և համալրել դրանք:
Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից` սեպտեմբերի 7-ից մինչև սեպտեմբերի 20-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի շաբաթ, կիրակի և այլ ոչ աշխատանքային օրերից:
Մրցույթը տեղի կունենա 2022 թ. սեպտեմբերի 23-ին` ժամը 14:30-ին, Երևանի Ստ. Շահումյանի անվան հ.1 հիմնական դպրոցում, հասցեն՝ ք. Երևան, Մաշտոցի պողոտա 33: Տեղեկությունների համար զանգահարել՝ (010) 53-32-23 հեռախոսահամարով:Հայտարարություն

Հայտարարվում է մրցույթ՝ Երևանի <<Ստ. Շահումյանի անվան հ1 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի անգլերենի (8 դասաժամ) ուսուցչի թափուր տեղի համար:Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով՝ թեստավորման և հարցազրույցի:Թեստավորման փուլն անցկացվում է՝ ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ մշակած հարցաշարի: Հարցազրույցիփուլի հարցաշարը կազմում է հաստատությունը և յուրաքանչյուր մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացնում առանձին:


1.Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել՝

- դիմում (ձև 1) մեկ լուսանկար 3X4 չափի
- բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ ( դիպլոմ)
-անձը հաստատող փաստաթուղթ
- <<Հանրակրթության մասին>> ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան՝ աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք աշխատավայրից և աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում)
- ինքնակենսագրություն (Ձև 5)
-այլ պետությունների քաղաքացիները՝ ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ
- ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները՝ նաև զինվորական գրքույկ
- հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչում ը հավաստող փաստաթղթեր (առկայության դեպքում)
- որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում ՝ հավաստող փաստաթուղթ:
Տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը փաստաթղթերի բնօրինակները համեմատում է պատճենների հետ և բնօրինակները վերադարձնում: Եթե ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ կամ առկա են թերություններ, մասնակիցը կարող է մինչև փաստաթղթերի ընդունման ժամկետի ավարտը վերցնել և համալրել դրանք:
Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից օգոստոսի 26-ից մինչև սեպտեմբերի 8-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի շաբաթ, կիրակի և այլ ոչ աշխատանքային օրերից:
Մրցույթը տեղի կունենա սեպտեմբերի 9-ին ժամը 13:30-ին, Երևանի Ստ. Շահումյանի անվան հ.1 հիմնական դպրոցում, հասցեն՝ ք. Երևան, Մաշտոցի պողոտա 33:
Տեղեկությունների համար զանգահարել՝ (010) 53-32-23 հեռախոսահամարով:Հայտարարություն


Մրցույթ՝ «Երևանի հ1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մաթեմատիկա (10 դասաժամ), տեխնոլոգիա (4 դասաժամ) ուսուցչի թափուր տեղ/երի համար


Հայտարարվում է մրցույթ՝ Երևանի <<Ստ. Շահումյանի անվան հ1 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի մաթեմատիկա (10 դասաժամ), տեխնոլոգիա (4 դասաժամ) ուսուցչի թափուր տեղի համար:Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով՝ թեստավորման և հարցազրույցի: Թեստավորման փուլն անցկացվում է՝ ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ մշակած հարցաշարի: Հարցազրույցիփուլի հարցաշարը կազմում է հաստատությունը և յուրաքանչյուր մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացնում առանձին:
1.Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել՝
- դիմում (ձև 1) մեկ լուսանկար 3X4 չափի
- բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ ( դիպլոմ)
-անձը հաստատող փաստաթուղթ
- <<Հանրակրթության մասին>> ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան՝ աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք աշխատավայրից և աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում)
- ինքնակենսագրություն (Ձև 5)
-այլ պետությունների քաղաքացիները՝ ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ
- ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները՝ նաև զինվորական գրքույկ
- հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչում ը հավաստող փաստաթղթեր (առկայության դեպքում)
- որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում ՝ հավաստող փաստաթուղթ:
Տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը փաստաթղթերի բնօրինակները համեմատում է պատճենների հետ և բնօրինակները վերադարձնում: Եթե ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ կամ առկա են թերություններ, մասնակիցը կարող է մինչև փաստաթղթերի ընդունման ժամկետի ավարտը վերցնել և համալրել դրանք:
Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից` 2022 թվականի սեպտեմբերի1-ից մինչև 2022 թվկանաի սեպտեմբերի 14-ը, ամեն օր՝ ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի շաբաթ, կիրակի և այլ ոչ աշխատանքային օրերից:
Մրցույթը տեղի կունենա 2022թ. սեպտեմբերի 19-ին` ժամը 14:30-ին, Երևանի Ստ. Շահումյանի անվան հ.1 հիմնական դպրոցում, հասցեն՝ ք. Երևան, Մաշտոցի պողոտա 33: Տեղեկությունների համար զանգահարել՝ (010) 53-32-23 հեռախոսահամարով:.

2022-2023թթ․ 1-ին դասարանցիների հայտագրումՀարգելի դպրոցական համայնք, այս՝ 2022-2023թթ․
ուսումնական տարում առաջին դասարանցիների ընդունելությունը ՀՀ պետական
հանրակրթական այն դպրոցներում, որոնք տվյալ բնակավայրում միակը չեն,
կրկին կատարվելու է hayt.emis.am առցանց համակարգի միջոցով։
Եթե ունեք 1-ին դասարան ընդունվող երեխա, ապա եղեք ուշադիր և ըստ ժամանակացույցի կատարեք ստորև ներկայացված քայլերը․

.Առաջին փուլ

Հունիսի 21-ից հայտագրումը բաց կլինի արտոնություններ ունեցող քաղաքացիների համար։
Որպես առաջնահերթություն դիտարկվում է նույն դպրոցում հայտագրվող երեխայի քրոջ կամ
եղբոր սովորելու, ինչպես նաև ծնողի աշխատելու հանգամանքը։ Այս փուլով հայտագրումը
կիրականացվի 14 օրվա ընթացքում։

Երկրորդ փուլ

Հուլիսի 6-ից առաջին դասարանցիների հայտագրման գործընթացը կիրականացվի
ընդհանուր հիմունքներով՝ հայերենով ուսուցում իրականացնող հանրակրթական պետական
հաստատություններ դիմող բոլոր առաջին դասարանցիների համար։

Երրորդ փուլ

Հուլիսի 12-ից հայտագրում կիրականացվի նաև օտարերկրյա քաղաքացիների,
երկքաղաքացիների, քաղաքացիություն չունեցողների, ինչպես նաև ազգային
փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների երեխաների համար՝իրենց ընտրությամբ
ռուսերենով ուսուցմամբ դասարաններում։ Այս կարգավորումը տարածվում է նաև այն
երեխաների վրա, որոնց ծնողներից մեկը ՀՀ քաղաքացի է, մյուսը` ոչ:

Ի՞նչ անել, եթե գտնվում եք արտերկրում

Յուրաքանչյուր ծնող աշխարհի ցանկացած վայրից կարող է իր երեխային առցանց
համակարգով գրանցել պետական հանրակրթական դպրոցներում` առաջին դասարան
հաճախելու համար. համակարգը բոլորի համար ապահովում է մեկնարկային հավասար պայմաններ:

Եթե ունեք անհրաժեշտ փաստաթղթեր, ապա կարող եք գրանցվել նաև արտերկրից, իսկ եթե
փաստաթղթերի, մասնավորապես հանրային ծառայության համարանիշ ստանալու խնդիր
ունեք, ապա գործընթացը կարող եք կազմակերպել լիազորագրով` անձնագրի և ծննդյան
վկայականի նոտարական վավերացմամբ պատճենների առկայությամբ: Հայաստանում
գտնվող օտարերկրյա քաղաքացիների ու նրանց երեխաների համար նույնպես հանրային
ծառայությունների համարանիշը պարտադիր է․ այն տրամադրվում է անձնագրային
բաժիններում հաշվառվելու դեպքում:

Հայտագրումը կշարունակվի ողջ ուսումնական տարվա ընթացքում

Երկյակ, եռյակ, քառյակ և ավելի երեխաներից առնվազն մեկի հայտագրումը որևէ
հանրակրթական դպրոցում հիմք է նույն հաստատություն մյուս երեխաների ընդունելության
համար՝ անկախ լիցենզիայով տրված տեղերի քանակից։

Նախապես ստուգել երեխայի և ծնողի տվյալների ճշտությունը

Որպես հայտագրման նախապատրաստական կարևոր քայլ՝ նախ պետք է ստուգել երեխայի
տվյալների ամբողջականությունը։ Այս նպատակով երեխայի և ծնողի հանրային ծառայության
համարանիշները պետք է մուտքագրել stugum.emis.am համակարգ և
հավաստիանալ երեխայի անձնական տվյալների առկայության ու ճշգրտության հարցում։ Այս
քայլն անհրաժեշտ է բուն հայտագրման գործընթացի ժամանակ հնարավոր խնդիրներից
խուսափելու համար։

Նյութի աղբյուրը՝ ԿԳՄՍ նախարարությունՀայտարարություն 02/06/2022թ․

Հայտարարվում է մրցույթ՝ Երևանի <<Ստ. Շահումյանի անվան հ1 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի քիմիա (7 դասաժամ), ինֆորմատիկայի (5 դասաժամ) ուսուցչի թափուր տեղի համար:Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով՝ թեստավորման և հարցազրույցի:Թեստավորման փուլն անցկացվում է՝ ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ մշակած հարցաշարի: Հարցազրույցիփուլի հարցաշարը կազմում է հաստատությունը և յուրաքանչյուր մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացնում առանձին:
1.Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել՝
- դիմում (ձև 1) մեկ լուսանկար 3X4 չափի
- բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ ( դիպլոմ)
-անձը հաստատող փաստաթուղթ
- <<Հանրակրթության մասին>> ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան՝ աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք աշխատավայրից և աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում)
- ինքնակենսագրություն (Ձև 5)
-այլ պետությունների քաղաքացիները՝ ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ
- ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները՝ նաև զինվորական գրքույկ
- հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչում ը հավաստող փաստաթղթեր (առկայության դեպքում)
- որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում ՝ հավաստող փաստաթուղթ:
Տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը փաստաթղթերի բնօրինակները համեմատում է պատճենների հետ և բնօրինակները վերադարձնում: Եթե ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ կամ առկա են թերություններ, մասնակիցը կարող է մինչև փաստաթղթերի ընդունման ժամկետի ավարտը վերցնել և համալրել դրանք:
Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից` հունիսիի 2-ից մինչև հունիսի 5-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի շաբաթ, կիրակի և այլ ոչ աշխատանքային օրերից:
Մրցույթը տեղի կունենա հունիսի 21-ին ժամը 13:00-ին,, Երևանի Ստ. Շահումյանի անվան հ.1 հիմնական դպրոցում, հասցեն՝ ք. Երևան, Մաշտոցի պողոտա 33: Տեղեկությունների համար զանգահարել՝ (010) 53-32-23 հեռախոսահամարով:Հայտարարություն 13/05/2022թ․

Հայտարարվում է մրցույթ՝ Երևանի <<Ստ. Շահումյանի անվան հ1 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի քիմիա (7 դասաժամ), ինֆորմատիկայի (5 դասաժամ) ուսուցչի թափուր տեղի համար:Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով՝ թեստավորման և հարցազրույցի:Թեստավորման փուլն անցկացվում է՝ ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ մշակած հարցաշարի: Հարցազրույցիփուլի հարցաշարը կազմում է հաստատությունը և յուրաքանչյուր մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացնում առանձին:
1.Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել՝
- դիմում (ձև 1) մեկ լուսանկար 3X4 չափի
- բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ ( դիպլոմ)
-անձը հաստատող փաստաթուղթ
- <<Հանրակրթության մասին>> ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան՝ աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք աշխատավայրից և աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում)
- ինքնակենսագրություն (Ձև 5)
-այլ պետությունների քաղաքացիները՝ ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ
- ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները՝ նաև զինվորական գրքույկ
- հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչում ը հավաստող փաստաթղթեր (առկայության դեպքում)
- որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում ՝ հավաստող փաստաթուղթ:
Տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը փաստաթղթերի բնօրինակները համեմատում է պատճենների հետ և բնօրինակները վերադարձնում: Եթե ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ կամ առկա են թերություններ, մասնակիցը կարող է մինչև փաստաթղթերի ընդունման ժամկետի ավարտը վերցնել և համալրել դրանք:
Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից` մայիսի 13-ից մինչև մայիսի 26-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի շաբաթ, կիրակի և այլ ոչ աշխատանքային օրերից:
Մրցույթը տեղի կունենա հունիսի 1-ին ժամը 13:00-ին,, Երևանի Ստ. Շահումյանի անվան հ.1 հիմնական դպրոցում, հասցեն՝ ք. Երևան, Մաշտոցի պողոտա 33: Տեղեկությունների համար զանգահարել՝ (010) 53-32-23 հեռախոսահամարով:Հայտարարություն 22/04/2022թ․

Մրցույթի հայտարարություն


«Երևանի Ստ. Շահումյանի անվան հ.1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի


տնօրենի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար
ՀՀ կառավարության 2010 թվականի մարտի 4-ի N 319-Ն որոշմամբ հաստատված՝ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատության տնօրենի ընտրության (նշանակման) կարգի hամաձայն` «Երևանի Ստ. Շահումյանի անվան հ.1 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ» -ի կառավարման խորհուրդը հայտարարում է մրցույթ՝ հաստատության տնօրենի պաշտոնի թափուր տեղն զբաղեցնելու համար:
1. Հաստատության տնօրենի պաշտոնի համար անցկացվող մրցույթին մասնակցելու պարտադիր պայմաններն են՝
1) ՀՀ քաղաքացիությունը.
2) ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքը (հավաստագիր):
2. Մրցույթին մասնակցելու համար հավակնորդը ներկայացնում է`
1) դիմում` հաստատության խորհրդի նախագահի անունով.
2) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճենը.
3) հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագրի պատճենը.
4) տվյալ հաստատության զարգացման ծրագիրը թղթային և էլեկտրոնային տարբերակներով.
5) ինքնակենսագրություն:
Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ:

Փաստաթղթերն ընդունվում են<5>
«Երևանի Ստ. Շահումյանի անվան հ.1 հիմնական դպրոց » ՊՈԱԿ –ում 2022 թվականի ապրիլի 22-ից մինչև ս/թ մայիսի 13-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 10։00-ից մինչև ժամը 15։00, բացի հանգստյան (շաբաթ, կիրակի) և օրենքով սահմանված ոչ աշխատանքային` տոնական և հիշատակի օրերից:
Մրցույթը տեղի կունենա 2022 թվականի մայիսի 27 -ին՝ ժամը 13։00-ին,
«Երևանի Ստ. Շահումյանի անվան հ.1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ում,
Ք. Երևան Մաշտոցի 33
Տեղեկությունների համար դիմել Հասմիկ Համլետի Շամամյանին
Հեռախոս՝ 010-53-32-23 ,098-24-31-30
Էլ. hասցե` shahumyandproc1@mail.ruՀայտարարություն 05/04/2022թ․

Հայտարարվում է մրցույթ՝ Երևանի <<Ստ. Շահումյանի անվան հ1 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի քիմիա (7 դասաժամ), ինֆորմատիկայի (5 դասաժամ) ուսուցչի թափուր տեղի համար:Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով՝ թեստավորման և հարցազրույցի:Թեստավորման փուլն անցկացվում է՝ ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ մշակած հարցաշարի: Հարցազրույցիփուլի հարցաշարը կազմում է հաստատությունը և յուրաքանչյուր մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացնում առանձին:
1.Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել՝
- դիմում (ձև 1) մեկ լուսանկար 3X4 չափի
- բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ ( դիպլոմ)
-անձը հաստատող փաստաթուղթ
- <<Հանրակրթության մասին>> ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան՝ աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք աշխատավայրից և աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում)
- ինքնակենսագրություն (Ձև 5)
-այլ պետությունների քաղաքացիները՝ ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ
- ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները՝ նաև զինվորական գրքույկ
- հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչում ը հավաստող փաստաթղթեր (առկայության դեպքում)
- որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում ՝ հավաստող փաստաթուղթ:
Տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը փաստաթղթերի բնօրինակները համեմատում է պատճենների հետ և բնօրինակները վերադարձնում: Եթե ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ կամ առկա են թերություններ, մասնակիցը կարող է մինչև փաստաթղթերի ընդունման ժամկետի ավարտը վերցնել և համալրել դրանք:
Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից մինչև ապրիլի 18-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի շաբաթ, կիրակի և այլ ոչ աշխատանքային օրերից:
Մրցույթը տեղի կունենա ապրիլի 22-ին ժամը 13:30-ին, Երևանի Ստ. Շահումյանի անվան հ.1 հիմնական դպրոցում, հասցեն՝ ք. Երևան, Մաշտոցի պողոտա 33: Տեղեկությունների համար զանգահարել՝ (010) 53-32-23 հեռախոսահամարով:Հայտարարություն 23/02/2022թ․

Հայտարարվում է մրցույթ՝ Երևանի <<Ստ. Շահումյանի անվան հ1 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի քիմիա (7 դասաժամ), ինֆորմատիկայի (5 դասաժամ) ուսուցչի թափուր տեղի համար:Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով՝ թեստավորման և հարցազրույցի:Թեստավորման փուլն անցկացվում է՝ ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ մշակած հարցաշարի: Հարցազրույցիփուլի հարցաշարը կազմում է հաստատությունը և յուրաքանչյուր մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացնում առանձին:


1.Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել՝

- դիմում (ձև 1) մեկ լուսանկար 3X4 չափի
- բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ ( դիպլոմ)
-անձը հաստատող փաստաթուղթ
- <<Հանրակրթության մասին>> ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան՝ աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք աշխատավայրից և աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում)
- ինքնակենսագրություն (Ձև 5)
-այլ պետությունների քաղաքացիները՝ ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ
- ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները՝ նաև զինվորական գրքույկ
- հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչում ը հավաստող փաստաթղթեր (առկայության դեպքում)
- որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում ՝ հավաստող փաստաթուղթ:
Տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը փաստաթղթերի բնօրինակները համեմատում է պատճենների հետ և բնօրինակները վերադարձնում: Եթե ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ կամ առկա են թերություններ, մասնակիցը կարող է մինչև փաստաթղթերի ընդունման ժամկետի ավարտը վերցնել և համալրել դրանք:
Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից մինչև մարտի 7-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի շաբաթ, կիրակի և այլ ոչ աշխատանքային օրերից:
Մրցույթը տեղի կունենա մարտի 14-ին ժամը 13:30-ին, Երևանի Ստ. Շահումյանի անվան հ.1 հիմնական դպրոցում, հասցեն՝ ք. Երևան, Մաշտոցի պողոտա 33:
Տեղեկությունների համար զանգահարել՝ (010) 53-32-23 հեռախոսահամարով:Հայտարարություն 01/02/2022թ․


Հայտարարություն Հայտարարվում է մրցույթ՝ Երևանի <<Ստ. Շահումյանի անվան հ1 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի քիմիա (7 դասաժամ), ինֆորմատիկայի (5 դասաժամ) ուսուցչի թափուր տեղի համար:Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով՝ թեստավորման և հարցազրույցի:Թեստավորման փուլն անցկացվում է՝ ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ մշակած հարցաշարի: Հարցազրույցիփուլի հարցաշարը կազմում է հաստատությունը և յուրաքանչյուր մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացնում առանձին:
1.Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել՝
- դիմում (ձև 1) մեկ լուսանկար 3X4 չափի
- բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ ( դիպլոմ)
-անձը հաստատող փաստաթուղթ
- <<Հանրակրթության մասին>> ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան՝ աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք աշխատավայրից և աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում)
- ինքնակենսագրություն (Ձև 5)
-այլ պետությունների քաղաքացիները՝ ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ
- ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները՝ նաև զինվորական գրքույկ
- հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչում ը հավաստող փաստաթղթեր (առկայության դեպքում)
- որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում ՝ հավաստող փաստաթուղթ: Տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը փաստաթղթերի բնօրինակները համեմատում է պատճենների հետ և բնօրինակները վերադարձնում: Եթե ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ կամ առկա են թերություններ, մասնակիցը կարող է մինչև փաստաթղթերի ընդունման ժամկետի ավարտը վերցնել և համալրել դրանք:
Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից մինչև փետրվարի 14-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի շաբաթ, կիրակի և այլ ոչ աշխատանքային օրերից:
Մրցույթը տեղի կունենա փետրվարի 18-ին ժամը 14:30-ին, Երևանի Ստ. Շահումյանի անվան հ.1 հիմնական դպրոցում, հասցեն՝ ք. Երևան, Մաշտոցի պողոտա 33:
Տեղեկությունների համար զանգահարել՝ (010) 53-32-23 հեռախոսահամարով:

Հայտարարություն 30/11/2021թ․


Հայտարարություն Հայտարարվում է մրցույթ՝ Երևանի <<Ստ. Շահումյանի անվան հ1 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի քիմիա առարկայից (7 դասաժամ), ուսուցչի թափուր տեղի համար:Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով՝ թեստավորման և հարցազրույցի:Թեստավորման փուլն անցկացվում է՝ ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ մշակած հարցաշարի: Հարցազրույցիփուլի հարցաշարը կազմում է հաստատությունը և յուրաքանչյուր մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացնում առանձին:
1.Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել՝
- դիմում (ձև 1) մեկ լուսանկար 3X4 չափի
- բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ ( դիպլոմ)
-անձը հաստատող փաստաթուղթ
- <<Հանրակրթության մասին>> ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան՝ աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք աշխատավայրից և աշխատանքային
գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում)
- ինքնակենսագրություն (Ձև 5)
-այլ պետությունների քաղաքացիները՝ ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ
- ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները՝ նաև զինվորական գրքույկ
- հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչում ը հավաստող փաստաթղթեր (առկայության դեպքում)
- որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում ՝ հավաստող փաստաթուղթ:
Տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը փաստաթղթերի բնօրինակները
համեմատում է պատճենների հետ և բնօրինակները վերադարձնում: Եթե ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ կամ առկա են թերություններ, մասնակիցը կարող է մինչև փաստաթղթերի ընդունման ժամկետի ավարտը վերցնել և համալրել դրանք:
Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից մինչև դեկտեմբերի 13-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի շաբաթ, կիրակի և այլ ոչ աշխատանքային օրերից:
Մրցույթը տեղի կունենա դեկտեմբերի 16-ին ժամը 14:30-ին, Երևանի Ստ. Շահումյանի անվան հ.1 հիմնական դպրոցում, հասցեն՝ ք. Երևան, Մաշտոցի պողոտա 33:
Տեղեկությունների համար զանգահարել՝ (010) 53-32-23 հեռախոսահամարով:

Հայտարարություն 25/09/2021թ․


Հայտարարվում է մրցույթ՝ Երևանի «Ստ. Շահումյանի անվան հ1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի կենսաբանություն (8 դասաժամ), ինֆորմատիկայի (5 դասաժամ) ուսուցչի թափուր տեղի համար


Ծանուցում 14/09/2021թ․


Ի լրումն ԿԳՄՍ նախարարության կայքէջում փակցված 01/09/2021 թվականի հայտարարությանը , հայտնում ենք Ձեզ, որ ուսուցչի թափուր տեղի մրցույթը,որը կայանալու էր 2021 թվականի սեպտեմբերի 20-ին, ըստ ՀՀ կառավարության 2021 թվականի սեպտեմբերի 8-ի 1442-Ն որոշման, տեղափոխվում է հաջորդ աշխատանքային օր՝ եւ կկայանա սույն թվականի սեպտեմբերի 22-ին ժամը 14:30-ին:


Հայտարարություն 01/09/2021թ․


Հայտարարվում է մրցույթ՝ Երևանի «Ստ. Շահումյանի անվան հ.1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի կենսաբանության (8 դասաժամ), դասվարի (22 դասաժամ), ինֆորմատիկայի (5 դասաժամ) ուսուցչի թափուր տեղի համար: